post

Butik Dershanesi

Batıkent Dershanesi en büyük butik dershane öğrenciyi yakından tanıyıp yönlendiren, eksiklerini vaktinde tamamlamasını sağlayan ve performansını sürekli takip eden kılavuz öğretmenlerle çalışır. Kurumundan bu güne kadar eğitimi ticari bir meta olarak görmediği için zincir dershaneler içinde yer almamış  adını üniversitelerin iyi bölümlerini kazandırdığı öğrencileri ile duyurmuştur. Öğrenci başarısında disiplin ve özverinin önemini benimsemiş, her öğrencisini ailesinin bir ferdi olarak görmüş ve ailelerin en kıymetli varlıkları olan çocuklarının eğitimi için kurumlarını tercih etmelerinden de büyük bir onur duymuştur Ortadoğulular dershane.

Disiplinden ödün vermeden eğitim anlayışı benimsenmiştir. Öğrencilerine YGS ve LYS de Çalışma prensip ve alışkanlıklarının Kazanılması. Bireysel yeteneklerin açığa çıkartılması. Katı bir disiplin yerine sevgi ve saygıya dayalı bir otoritenin tesisi Cep telefonu, bilgisayar şeklinde çağın dolayısıyla teknolojinin aşırı ve gereksiz kullanımından kaçılması. Çalışkanlığı kazanamamış öğrencilerde temponun yükselen bir grafiğe dayalı olarak arttırılması.İtici bir güç olarak başarının ödüllendirilmesi.

Aynı bilgi düzeyine sahip öğrencilerin birbirlerini motive edeceği görüşünden hareketle homojen sınıfların oluşturulması.Sınavların  kazandırılmasında iki temel unsur olan bolca yine ve bolca soru çözümü yapılması gerektiği, öğretilmelidir.