post

Öğrencilerimiz üniversite sınavlarına hazırlanırken pek çok hedef belirleyip, bu hedeflere bir anda ulaşma çabası içinde gayret gösterirken, genel olarak hedeflerini ne amaçla belirlediklerini ve bu hedeflerin neye hizmet ettiğini unutmaktadırlar. Bu sınava hazırlık sürecinde onlara, olayın bütününe bakabilmek, motivasyonu yüksek tutarak planlı ve programlı bir şekilde düzenli ders çalışabilmek, sağlıklı iletişim kurabilmek ve güçlü yanlarının farkına varmalarını sağlamak gibi becerilerin kazandırılması yanında üst düzey konsantrasyon sağlayarak destek olmak mümkündür. Bu sayede öğrencinin gelecekte telafisi imkansız olan ve akademik özgüvenini zedeleyecek problemler de şimdiden bertaraf edilmiş olacaktır. Ankara Batıkent Odtülüler Dershanesi’ nde başarılı bir şekilde uygulanan koçluk sistemine dayalı eğitim programı sayesinde öğretmenler öğrencileriyle olan iletişimlerini geliştirip güçlendirerek güçlü ve uygulanabilir bir sistem elde ederler. Bu sistem ise akademik başarının artırılması ve öğrencilerle yaşanan meselelerin halledilebilmesinin anahtarıdır. Koçluk sistemi bir eğitim olarak düşünülürse; çok sayıda öğrencinin üstesinden gelebilmek için uğraştığı ve güçlükler yaşadığı sınav sürecini en sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirmelerini sağlar. Batıkent Odtülüler Dershanesi’ nde uyguladığımız koçluk sistemine dayalı eğitim programıyla akademik başarının yanı sıra tüm bu olumsuz durumların önüne geçmeyi amaçlamaktayız. Öğrenciler genellikle yapmaları gereken şeyleri bilmektedirler. Ancak bilmek yapabilmek anlamına gelmediği için ve bu bilinenler uygulamaya geçirilemediğinden dolayı öğrenciler bu konuda çok fazla sıkıntı çekmektedirler. Dolayısıyla öğrencilerin hayatındaki en büyük eksiklik itici bir güçten yoksun olmalarıdır.  Batıkent Odtülüler Butik Dershanesi’ nde her öğrenciye özel olarak uygulan öğrenci koçluk hizmetinin faydalarını kısaca belirtmek gerekirse; Öğrencinin anlamlı ve ulaşılabilir hedefler koymasını ve bu hedeflere odaklanmasını sağlama, zamanı etkili ve verimli kullanma yeteneğini kazandırma, doğru ders çalışma stratejileri geliştirme ve bu stratejileri doğru bir şekilde uygulayabilme, motivasyonu arttırma ve akademik özgüven oluşturma, gizil yeteneklerin farkına varmayı sağlama, başarı önündeki engelleri kaldırma ve başarıya güdüleme, iletişim yeteneğini geliştirme, farkındalığı arttırarak öngörüsünü yükseltme, konsantrasyonu artırma, odaklanmayı öğretme, özgüven ve özsaygıyı kazandırma, ders çalışmanın programlanması, sınav kaygısının kontrol altına alınması, aile içerisindeki iletişim problemlerinin çözülmesi, ebeveynler ve çocuk arasında sağlıklı bir ilişki kurulması gibi pek çok faydasının olduğu görülmektedir. Siz de çocuklarınızın hem kolay ve etkili bir şekilde sınavlara hazırlanmasını hem de bu özel öğrenci koçluğu programından faydalanmasını istiyorsanız Ankara – Batıkent Odtülüler Dershanesi olarak planladığımız koçluk sistemine dayalı eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak ve sınırlı kontenjanlardan faydalanmak için 0312 485 23 28 ve 0555 424 12 40 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.